Home / Videos / Phẫu thuật loại bỏ hạt tophi ở bệnh nhân gout

Phẫu thuật loại bỏ hạt tophi ở bệnh nhân gout

Nguồn: youtube.com/watch?v=mrJ8HQomMRA&has_verified=1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *